بایگانی: ‘جمله’

این گله‌ی بدون گوسفند

چهارشنبه, 12 شهریور, 1393

بیشتر از آنکه بترسم کسی گرگ درونم را بشناسد، از این می‌ترسم که عاقبت روزی تمام کسانی که می‌شناختم نقاب بردارند و چهره‌ی واقعی‌شان، گرگ درون‌شان را ببینم. از این می‌ترسم که در این گله گوسفندی وجود نداشته باشد.

بدون نظر »

| ترجمه به فارسی |