داستان کوتاه، زندگی و کمی بیشتر...

احمد شاملو | بیست و هفت