آموزشی

ژانرشناسی با دریا

کم و بیش پیش می‌آید که از من درباره‌ی داستان‌نویسی و روند کاری آن سوال می‌کنند. اگر حال و حوصله‌ای باشد سعی می‌کنم در چند نوشتار دنباله‌دار و با ذکر مثال‌های مشخص درباره قصه‌نویسی توضیحات عملی و کاملی ارائه کنم. شاید جالب باشد که به این نوشته‌ها (مخصوصا همین نوشتار ژانرشناسی با دریا) به عنوان یک تمرین نویسندگی نگاه کنید. سعی کنید یک موقعیت ساده مانند نمونه‌ی طرح اولیه‌ی زیر ایجاد کنید و برای تک تک ژانرهایی که می‌شناسید و حتی به آنها علاقمند نیستید قصه‌ای کوتاه در حد یک پاراگراف بسازید. من همین مورد را در نوشتار زیر انجام داده‌ام. موقعیت ساده‌ای مانند حضور یک عاشق و معشوق در کنار ساحل ساخته‌ام و با چیزی که آنها در دریای روبرویشان می‌بینند قصه‌ی هر ژانری را مطابق با حال و… ادامه »ژانرشناسی با دریا