این داستان موجود نیست.

داستانی که به دنبال آن هستید به زودی در کتاب «بارش اولین پاش در روزهای قهوه‌ای نودوژیک» به نویسندگی میلاد رضایی خلیق منتشر خواهد شد. این داستان در این مجموعه قرار گرفته و از سایت حذف شده است.


| ترجمه به فارسی |