درباره فیلم Open Your Eyes (1997) (بایگانی)
درباره دو فیلم Open...
به فاصله دو سه شب دو فیلم مختلف دیدم که به طور کاملا اتفاقی* (شاید) از روی یک فیلم‌نامه ساخته شده بودند. Open Your Eyes …