داستان کوتاه، زندگی و کمی بیشتر...

ترانه |

ترانه

‌می‌خواستم درباره این فیلم و ترانه‌ی زیبایی که هم در تیتراژ و هم چندبار تکه‌تکه و بریده (و خون‌آلود) در…
کهنه‌ی خیس‌مو می‌گن مادرِ من، نصفه شبا … تو تاریکی عوض می‌کرد. وقتی که صدّام حسود رو سقف‌های کهنه‌ی ما…