درباره فیلم کالبدشکافی یارو 2016 (بایگانی)
درباره فیلم The Aut...
در فیلم «کالبد شکافی یارو (فلانی) 2016» جز موردِ مشمئز کننده بودن صحنه‌های کالبدشکافی که نسبتا واقعی بنظر می‌رسیدند، وجود عدد مورد علاقه‌ی من 27 …